web counter

Odd Marthinsen Genealogy Site

The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

Notater


Treff 51 til 100 av 363

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Arne Halvard Tofteberg var NS i Stapo og ble drept i en sabotasjeaksjon 21. august 1942 som den kjente Osvald-gruppen utførte i Oslo.
En sprengladning var blitt koblet til Stapos vakttelefon denne fredag morgenen. Ladningen gikk av da telefonrøret ble løftet av, og Stapo-torturisten Arne Halvard Tofteberg ble på denne måten drept. I den spektakulære aksjonen ble også to andre betjenter skadd og kontorene ødelagt.
Sentralt i planleggingen sto motstandskvinne Asvor Ottesen. Det var hun som kartla målet og skaffet nøkler. Like før sprengningen flyktet hun i sikkerhet i Sverige.
Syv av de som ble arrestert for aksjonen ble skutt av tyske og norske nazister på Trandum 7. september 1942. 
Tofteberg, Arne Halvard (I1976)
 
52 Arne jobbet som gårdsarbeider på Rønneld fram til 1948, da flyttet familien til Storgt. 120 på Klavestadhaugen og Arne tok jobb på Borregaards kokeri. I 1951 kjøpte han sin første bil, en Chevrolet og i 1965 kjøpte han en 60-modell Volvo PV. Han putret også rundt på en moped. Han drev også som møbelsnekker på hobbybasis og han hjalp til med grønnsakhandel på Sarpsborg torg. Arne er av familien betegnet som en stille, rolig og snill mann. Han var også svært hjelpsom overfor venner og kjente.
 
Kristiansen, Arne Olav (I1893)
 
53 Aslak kjøpte i 1824 Øvre Rud, søndre halvdelenm bnr.5 for 500 spd.
 
Syversen Buskildrud, Aslak (I1015)
 
54 August reiste til sjøs første gang 15/3 1876 med skuta "Reform" som gikk fra Sarpsborg til London og mønstret av 24/11 1876 i Sarpsborg. Neste tur gikk fra Fredrikstad til London 10/3 1877 med skuta "Richard" og avmønstret 25/10 1877. Tredje turen gikk 8/3 1878 med "Reform" fra Sarpsborg til London og han mønstret av 28/9 1878 i Sarpsborg. Fjerde turen til sjøs med påmønstring 8/3 1879. Han rømte fra båten i London 2/8 1879.
I over tre år var han hjemmefra, men meldte seg hjemkommet 12/9 1882. (Kilde: Mønstringsruller for Fredrikstad, Patent.No.650, s. 130 - Henviser også til HR no.2085).
(Filmrull 543, s.82, - Patent-No 1085, 19/9 1882). Her står anført at August Martinsen tilhører Thinglag i Borge, Rode no.33. Oppholdssted: Sannesund. 18/9 1882 ble han mulktert 10 kroner for Patenttiltale. Han mønstret på skuta "Bird Gu??" den 4/10 1882 i Fredrikstad og gikk til Melburne i Australia.
Etter dette vet jeg intet om August Martinsen, bortsett fra et bilde som ble tatt i Sydney, Australia.
 
Martinsen, August (I67)
 
55 Begravd samme dag som sin mann. Åsmundsdatter, Gro (I1236)
 
56 Bernhard var lensearbeider og bodde på Vesten. Han bygde i 1905 hus i Vestengt. 37b, og solgte det til Hvaler Granit AS og Johan Bryntesen leide dette fram til 1959, da Agda og Ellen Bryntesen kjøpte huset.
I 1916 kjøpte Bernhard Gotfred småbruket Langbråten i Eidsberg.
 
Kristiansen, Bernhard Gotfred (I1179)
 
57 Berte var fra Vestre Haga i Eidsberg. Hennes far, Ole Kristoffersen, flyttet fra Opsal til Vestre Haga i Eidsberg, og senere til Vestre Askim.
Enke etter Halvor, Berte fortsatt gården på Søndre Rom i Askim til slutten av 1750-tallet, der hennes sønn, Kristen overtok gården. 
Olsdatter, Berte (I1089)
 
58 Billy jobbet på bondelandet, i gartneri, Borregaard hovedgård, Holmenkollen Restaurant i Oslo og til slutt 25 år på Skådalen Døveskole som bl.a. fritidsleder. Siden levde han som pensjonist på Vesten.
 
Thorvaldsen, Einar Billy (I1493)
 
59 Birgitte gift Torben Nordre Løken.

Birgitte neste gift Mattis Simensen Løken, sønn av Simen Aslachsen Hoel Store og Guron Mattisdatter Hoel Store. (Mattis Simensen Løken døde i 1635.)
 
Smedsdatter, Birgitte (I1124)
 
60 Bisettelse. Sagplass, Tore (I27)
 
61 Bodde 1789 i Tolslät som pige.
 
Arvidsdotter, Kerstin (I1313)
 
62 Bodde først noen år i Skjeberg, hvor de to eldste barna ble født, og var fra ca. 1835 gaardbruger på Tofteberg.
Levde og ble forsørget av sønnen Gunder i 1875 på Vejen, Tofteberg østre, Borge. Døde som fattiglem. 
Olsen, Martin (I2230)
 
63 Bodde først noen år i Skjeberg, hvor de to eldste barna ble født, og var fra ca. 1835 gaardmand på Tofteberg.
Forhenv. gaardbruger, døde som fattiglem.
 
Olsen, Martin (I2096)
 
64 Bodde på Vesten. Flyttet på Gamle dager til sin datter i Råde.
 
Nilsen, Ole (I2225)
 
65 Bor hos sin sønn John Pedersen i Tofteberg og forsørges av sine barn. Johnsdatter Kalnes, Olaug (I2441)
 
66 Carl Fredrik af Wingård, född i Stockholm den 26 september 1781 - död på sin egendom Sunnersta utanför Uppsala den 19 september 1851. Han var svensk ärkebiskop, politiker, En av rikets herrar samt ledamot av Svenska Akademien. Wingård var biskop i Göteborg 1818-1839, ärkebiskop 1839-1851 samt ledamot av Svenska Akademien från 1837 på stol nummer 10.

Wingård blev student i Uppsala 1796, och tog sin magisterexamen där 1803. Han utnämndes till bibliotekarie vid "Kongl. Gymnasium i Götheborg" den 5 april 1803, och blev adjunt där 19. februari 1805. Ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1803, dess ordförande 1811 och sekreterare 1815. Eloquentiæ et Poëseos Lector den 15 maj 1805. Erhöll titeln professor år 1810. Han utnämndes av Kungl. Maj:t den 2 november 1814 till Curator för Kungliga och Hvitfeldtska Stipendierna. Sekreterare i Göteborgs stifts bibelssällskap 1813. Sekreterare i Göteborgs och Bohus läns Kungliga hushållningssällskap 1814, och dess vice ordförande 1818. Ledamot av Kungliga Lantbruksakademien 1815, samt ledamot av Evangeliska- och Kungl. Svenska bibelsällskapet 1817.
Wingård prästvigdes den 18 november 1817, disputerade med "Theologiska Theser" den 13. april 1818 och fick sin examen den 30 april, samma år. Teologie doktor primus i Uppsala 1818. Biskop i Göteborgs stift och kyrkoherde i Fjärås den 8 juli 1818. Ledamot av Nordstjärneorden den 3 september 1818, samt Kommendör den 28 januari 1824. Han grundade Göteborgs Missionssällskap år 1835. Medlem av Sparbanksdirektionen.
Tillsammans med bland andra landshövdingen Axel von Rosen grundade han år 1819 stiftelsen De fattigas vänner.
Han kallades 1837 till Svenska akademien (där företrädaren var greve Gustaf Lagerbielke), invaldes 1838 som ledamot nummer 460 av Kungliga Vetenskapsakademien, utnämndes 1839 till ärkebiskop och prokansler i Uppsala, samt erhöll serafimerordens insignier 1841.
Wingård bodde från 1820 i sitt biskopshus på Västra Hamngatan 17, men även många år på egendomen Wilhelmsberg, i närheten av Örgryte gamla kyrka.
Bland Wingårds främsta vänner räknas hans kollega Esaias Tegnér, som ofta besökte honom i
Göteborg.
 
af Wingård, Carl Fredrik (I1848)
 
67 Da hennes far dro til Amerika og hennes mor ble syk, ble Fredrikke plassert hos en familie på Hvaler. I folketelling 1885 for Fredrikstad by er hun ikke oppført sammen med sine
foreldre og søsken. Er hun allerede da satt bort til andre? I oktober 1890 var hun konfirmert på Hvaler, der hun bodde i Ørekroken på Kirkeøy. Hun flyttet fra Hvaler til Skjeberg på slutten av 1890.
Fredrikke hadde et langt medlemsskap i Sarpsborg og omegns Binæringsforening. Hun ble takket i Sarpsborg Arbeiderblad etter sin død i 1934.¶
 
Hansdatter, Fredrikke Marie Andrea (I268)
 
68 Da hun døde i 1850 ble hun kalt Debora Helene Jensdatter, skredder Thielesens enke. Hun bodde på arbeidsanstaltens sykehus.
Wennersberg er et stedsnavn som har vært brukt to steder på Østlandet - men det er ikke belegg for at navnene kom i bruk før etter at Skomaker Jens Jensen ble født. Mest sannsynlig kom han fra byen Wennersberg i Sverige. Den ligger ikke så langt fra grensen.
 
Jensdatter Helletet, Debora Helene (I1241)
 
69 Datter av sagarbeider Jens Schjøllersen, Kjølberg.
 
Jensdatter, Josefine Marie (I1182)
 
70 Datter av snekker Anton Hansen.
Konfirmert i Råde 1892.
I 1895 flyttet hun fra Råde til Vesten, hun hadde da Hansen som etternavn. 
Antonsen, Anna (I1638)
 
71 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haakonsen, David (I1520)
 
72 De første årene etter at Ener og Ingeborg giftet seg bodde de på Knold som de leiet. Ca. 1742-43 overtok de Uttisrud etter Jens Olsen, hennes farbror, som selv skulle overta Lilleheijer. På Uttisrud bodde de til ca. 1779 da de flyttet til Nordalen. I 1791 skrev de føderådskontrakt med sønnen Johannes på Mellemdalen, hvor han skulle få alt løsøre som var igjen etter dem. Ener døde 1795 på Nordalen, og Ingeborg flyttet så til sin sønn på Mellemdalen og døde der i 1800. Jørgensen, Ener (I970)
 
73 De kjøpte i 1964 gården Ødegård ved Heia stasjon. Gnolden, Hans Marius (I1535)
 
74 De tok etternavnet Ganser i Amerika.
 
Johannessen, Olaf Kristian (I2133)
 
75 Debora Hellena Wennelberg ble foreldreløs før hun var konfirmert. Hun bodde i forstaden, “i forpleyning”, da hun ble konfirmert med karakteren Maadelig i 1821. En Debora Malene Wennersberg ble, 20 år gammel, registrert flyttet til Borge sogn 16.09.1822. Dette er sannynligvis Debora Helline. Men hun er ikke registrert inn i Borge sogn, i alle fall ikke under det navnet og med samme alder. Det nærmeste jeg kommer er Debora Andersdatter, innflyttet fra Thune 17 år gammel 21. Mai 1823. At hun kom til Borge er sikkert nok. Den 10. Juli 1828 fikk nemlig “Hellene Debora Jensdatter” en datter Johanne utenfor ekteskap. Utlagt til barnefar var skredder Erick Thielesen. Første fadder het Kari Andersdatter Begby. (Inger Hohler)
 
Jensdatter Helletet, Debora Helene (I1241)
 
76 Det ble skiftet etter Søren Iversen den 31. januar 1805. Barna fra første ekteskap frasa seg arven på grunn av "Boets ringe forfatning". Alle eiendelene ble solgt på auksjon 12. februar og innbrakte vel 74 Riksdaler. Gjeld og skifteutgifter beløp seg til vel 59 daler. Det resterende ble fordelt mellom hustruen som fikk halvparten og barna i andre ekteskap. Et interessant trekk ved dette skifte var at alle kjøperne ved auksjonen står oppført. ¶
Etter Søren Iversen lå Munken brakk i 15 år før Lars Christensen og Eli Fredriksdatter bosatte seg der. (Kilde: Gårder og Slekter i Borge og Torsnes, bind 2, s.259). 
Iversen Munch, Søren (I1248)
 
77 Det er bare Marte av søsknene som vokser opp, og hun blir tatt vare på av sin faster Åse Thorersdatter på Klypa når hennes mor døde. Der bodde hun også da hun ble konfirmert.
I 1801 var hun tjenestepike hos sersjant Johannes Olsen, bonde på Morholdt 1/2-gård i Aremark.
Marthe levde sine siste år hos sin sønn Elias Iversen, som hadde overtatt Bakke plass. Hun døde som "fattig enke". Det var ikke mye igjen til henne av forfedrenes gods, hennes far hadde fraskrevet seg odelsretten til Strand for seg og etterkommerne.
 
Olsdatter, Marthe (I929)
 
78 Det sies i kirkeboken 1827 at Lars Pedersen var en "fattig gaardmand", men det kan neppe være riktig, da han i 1823 og 1825 betaler den gang respektable 2 1/2 spd. i skatt.
 
Pedersen, Lars (I2063)
 
79 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Olsen, Bjørn Ivar (I1730)
 
80 Du hittar Kristina som född på Kållebråten i Lane-Ryr socken, 1807 5/11, fader Lorents Bäckström.
Fadern dör 1809.
Referenser:
SE/GLA/13315 Lane-Ryr C:2 (1728-1810) Bild 415 / sid 415
SE/GLA/13315 Lane-Ryr C:2 (1728-1810) Bild 549 / sid 550
SE/GLA/13315 Lane-Ryr AI:1 (1812-1815) Bild 19 / sid 27

 
Bäckström, Christina (I1815)
 
81 Døde av lungebetennelse. Bryngelsson, Carl (I665)
 
82 Døde i kirkeboka står han født 1819 med navn Karl Brynildsen. (Var hos sin Svigersøn og ....
 
Bryngelsson, Carl (I665)
 
83 Dødsårsak "forkjølelse". Edvardsen, Lorents (I44)
 
84 Dødsårsak: Hjertefeil og årebetennelse Martinsen, Morten (I47)
 
85 Einar var sagarbeider ved Glommabruket og senere ved Selbakbruket, der han jobbet til lenge etter pensjonsalderen, da med opplæring av yngre sagarbeidere.
Einar var sønn av sagmester Johan Edvard Larsen, f. 1855 i Fredrikstad og hustru Emma, f. 1863 i Sarpsborg.
Sigrid og Einar Larsen fikk en sønn: Jens Edvard Larsen, f. 9. januar 1911. De levde hele livet på Sorgenfri i østre Fredrikstad. Bortsett fra dette var Einar Larsen pleiepasient de siste 5 1/2 år på Fjeldberg Aldershjem. 
Larsen, Einar Magnus (I48)
 
86 Elektriker Trygve Olaf Olsen kan være gift januar 1929 med Harryet Margaret Hansen.
 
Olsen, Trygve Olaf (I906)
 
87 Else ble døpte i Kristiania Metodistkirke. Etter hvert ble foreldrene skilt og Else og moren flyttet til Fredrikstad og bodde hos Elses morfar Bernt Bergersen i Myragata 15. Der bodde de også når Else ble konfirmert i Fredrikstad 10. mai 1925. Hansen, Else (I919)
 
88 Emigrerte til Amerika. Der tok han etternavnet Juliansen. Johnson, Nils Kaius (I2128)
 
89 Emigrerte til Canada 1918 med skipet Oscar II. Agent Kjerchow.
Ville ha bedre fortjeneste. På den tiden bodde han i Lakkegt. 5, Kristiania.¶ 
Olsen, Juel Thorleif (I903)
 
90 Erik Helgesen kom fra Skjeberg til Vesten som tjenestegutt, senere husmann på Hulberget og lendsearbeider i Hvidsten lendse.
 
Helgesen, Erik (I1523)
 
91 Eriks mor kom fra Kotka i Finland. Martinsen, Erik (I2413)
 
92 Etter at sønnen Tor døde fikk Ingeborg oppdrett Kvakkestad 1663/64. Hun flyttet deretter til Skjolden.¶
Det antydes også at hun er født på Huer i Askim (Jan Hogne Christiansens hjemmeside).¶
 
Mattisdatter Kvakkestad, Ingeborg (I1120)
 
93 Etter eksamen artium, begynte Knut studiene, men måtte rømme til Sverige under krigen og var da tilknyttet de norske politistyrker der. Etter hjemkomsten i 1945 fortsatte han å studere og tok juridisk embetseksamen i 1947. Han ble ansatt i Riksrevisjonen, hvor han virket fram til 1965, da begynte han i Helsedirektoratet som førstekonsulent og byråsjef.¶
Han var medlem av Oppegård Overligningsnemnd fra 1967 til 1979, de siste fire år som formann.¶
Knut overtok den gamle hytta på Bukkenes, Karlsøy, Skjeberg, i 1980 og bygde ny hytte. Han fikk dessverre ikke mye glede av denne, da kreft-sykdommen fikk mer og mer tak og han døde høsten 1982. 
Martinsen, Knut Edvard (I8)
 
94 Etter et par år til sjøs, gikk han i land og reiste høsten 1912 til Canada, hvor han har vært lokomotivfører. Siden 1945 har han hatt bopel i Montreal hvor han arbeidet som ingeniør. Amundsen, Rolf (I2476)
 
95 Etter foreldrenes skillsmisse bodde han sammen med sin mor på Sundløkka. Kjell flyttet så til sin far på Vesten i januar 1968. Senere gikk han på Tune Tekniske skole i tre år. Jobbet som kjemiingeniør på Borregaard, i Dyno på Lillestrøm og senere i Statoil, offshore på oljefeltet Statfjord A i Nordsjøen.
Han var ugift og bodde i Sarpsborg.
Kjell fikk slag på våren 2019 og endte på Kurland sykehjem i Sarpsborg, hvor han døde. 
Martinsen, Kjell Paavo (I19)
 
96 Etter skilsmissen fra Morten ble Anita gift med Ørnulf Hansen og de fikk datteren Ritva.¶
Anita var på besøk hos sin søster i Helsinfors. De hadde vært ute og handlet og hun var i god form da de på kvelden la seg for å sove. Om morgene ble Anita funnet død i sengen.
 
Suomensalo, Anita Liisa (I18)
 
97 Faddere var jordarbeider Jens Svendsen Lundestad, Alma Kristine Johansen, pige Stina Maria Petersdatter Heia, sorteserer Johan Peter Johannessen Sannesund og teglverksarbeider Aksel Hansen Sannesund. Karlsen, Anna Kristine (I6)
 
98 Faddere var Maren Hansen, Vesten, Anna Christiansen, Hølberget, tømmerarbeider Johan Hansen, Vesten, tømmerarbeider Christian Olsen, Hølberget, tømmerarbeider Bernhard Christiansen, Vesten. Martinsen, Loi Kristian (I5)
 
99 Faddere: Arb. August Andersen, Arb. Kristian Rasmussen, Ungk. Johan Andersen, Johanne Andersen, Sara Hanssen.
Han tok etternavnet Iversen.
 
Iversen, Martin Andreas (I749)
 
100 Faddere: Bolette Johannesdtr, snekker Eng, Årum, sagarbeider Bernt Kristiansen og tomtearbeider Svend Johannessen, Sannesund. Johannessen, Jens (I634)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Neste»


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.